Vidaus struktūra

KAUNO  LOPŠELIO  DARŽELIO  „ŠERMUKŠNĖLIS“
VIDAUS  STRUKTŪRA

VAIKO GEROVĖS
KOMISIJA
MOKYTOJŲ TARYBA ĮSTAIGOS TARYBA PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA METODINĖ TARYBA KŪRYBINĖS – PROBLEMINĖS
GRUPĖS
Vertina įstaigos
ugdymo aplinką,
vaikų saugumą,
analizuoja vaikų
ugdymosi poreikius,
problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus,
kryptis,
teikimo formą.
Sprendžia ugdymo kokybės klausimus. Sprendžia įstaigos veiklos
kokybės klausimus,
dalyvauja rengiant
įstaigos veiklos
strategiją
Sprendžia pedagogų kvalifikacijos kėlimo
klausimus.
Analizuoja ir spendžia
įstaigoje iškilusias problemas.
Sudėtis:
Komisijos pirmininkė R. Jarmulkienė Pavaduotoja A. Arlauskaitė Sekretorė K. Lazdauskytė Nariai: J. Pienauskienė J. Šerberienė K. Kuncaitytė
Sudėtis:
Komisijos pirmininkė A. Leonavičienė Nariai: visos mokytojos, logopedės.
Sudėtis:
Komisijos pirmininkė D. B. Giedraitienė, kontaktinis tel. (8-37) 312015.
Sekretorė R. Pertikienė. Nariai: A. Leonavičienė K. Jakubovskienė S. Kairiukštytė R. Raibikienė S. Subienė
Sudėtis:
Komisijos pirmininkė A. Leonavičienė Sekretorė E. Končiuvienė Nariai: A. Balčiūnienė S. Kairiūkštytė A. Bukmanaitė
Sudėtis:
Komisijos pirmininkė R. Jarmulkienė Sekretorė A. Balčiūnienė Nariai: visos mokytojos, logopedės, dietistė.
Kuriasi pagal poreikį, savarankiškumo principu
Informacija atnaujinta — 2017 birželio 21 | << ATGAL

Kauno lopšelis – darželis „Šermukšnėlis“
Įstaigos kodas: 191643594
A. s.
Bankas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aldona Leonavičienė

Ramanausko-Vanago 6, LT-49305 Kaunas
Direktorės tel.: 8 (37) 31-20-15
Tel./faks. 8~37 31-20-15
El. paštas: ldsermuksnelis@gmail.com

2020 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Versija neįgaliesiems