Pranešėjų apsauga

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

  1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
  2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
  3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlis“ teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris yra patvirtintas Kauno   lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlis“ direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno lopšelyje-darželyje ,,Šermukšnėlis“ teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustato informacijos apie Kauno lopšelyje-darželyje ,,Šermukšnėlis“ (toliau – Darželis)  galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Darželio vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

Informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti asmuo, kurį su Darželyje sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Darželyje, ją gali pateikti Darželio vidiniais kanalais: 

  • Elektroniniu paštu: ldsermuksnelis@gmail.com,
  • Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galima tiesiogiai atvykus į Darželį, adresu A.Ramanausko-Vanago g. 6, Kaunas,
  • Paštu: informaciją apie pažeidimą galima atsiųsti paštu: adresu A.Ramanausko-Vanago g. 6, Kaunas, LT-49305; ant voko nurodant žymą „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
Informacija atnaujinta — 2019 lapkričio 19 | << ATGAL

Kauno lopšelis – darželis „Šermukšnėlis“
Įstaigos kodas: 191643594
A. s.
Bankas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aldona Leonavičienė

Ramanausko-Vanago 6, LT-49305 Kaunas
Direktorės tel.: 8 (37) 31-20-15
Tel./faks. 8~37 31-20-15
El. paštas: ldsermuksnelis@gmail.com

2020 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Versija neįgaliesiems