Planavimo dokumentai

Elektroninio dienyno Tvarkos aprašas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 2018-2019m

Vidaus tvarkos taisyklės 2018 m

Ugdymo kokybės samprata

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ  VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA

2016-2018 m. Šermukšnėlis strateginio plano išrašas

VEIKLOS PLANAS

Šermukšnėlis IKIMOKYKLINIO UGDYMO programa

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA

Informacija atnaujinta — 2020 kovo 16 | << ATGAL

Kauno lopšelis – darželis „Šermukšnėlis“
Įstaigos kodas: 191643594
A. s.
Bankas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aldona Leonavičienė

Ramanausko-Vanago 6, LT-49305 Kaunas
Direktorės tel.: 8 (37) 31-20-15
Tel./faks. 8~37 31-20-15
El. paštas: ldsermuksnelis@gmail.com

2020 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Versija neįgaliesiems