Pedagogai

ADMINISTRACIJA:
Direktorė Aldona Leonavičienė
Kvalifikacija: III vadybinė kategorija
Direktorės pavaduotoja ugdymui Regina Jarmulkienė
Kvalifikacija: III vadybinė kategorija

Darbuotojo
vardas, pavardė
Pareigos Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas,
specialybė
Telefonas,
el. paštas
Aldona Leonvičienė Direktorė III vadybinė kategorija Aukštasis universitetinis
ikimokyklinio ugdymo
auklėtoja metodininkė
 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Regina Jarmulkienė Direktorės pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija  Aukštasis universitetinis,

ikimokykinio ugdymo metodininkė ir auklėtoja

8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Regina Pašluostienė Buhalterė Aukštasis universitetinis 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Regina Pertikienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Aukštasis universitetinis,ikimokyklinio ugdymo metodininkė ir auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Jurgita Šerberienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštesnysis,auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Nijolė Papievienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis,
auklėtoja
8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Vida Jurjevienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštesnysis,ikimokyklinių įstaigų auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Ada Žarnauskienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis, auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Jūratė Polonskienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis,auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Edita Končiuvienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Aukštasis universitetinis, auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Aldona Dimšienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštesnysis,ikimokyklinių įstaigų auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Virginija Kačinskienė Muzikos pedagogė Vyresnioji muzikos pedagogė Aukštesnysis, dirigentė muzikos mokytoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Janė Vanagienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštesnysis, vaikų darželio auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Dalytė  Redikienė Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė  Aukštasis universitetinis auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Aldona Balčiūnienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis universitetinis, auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Antanina Zaščiurinskienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo metodininkė 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Laimutė Margelienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo

metodinikė ir auklėtoja

8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Danguolė Giedraitienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo metodinikė ir auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Rasa Kadzevičienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštesnysis,
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Diana  Kochanauskienė Auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Aukštasis universitetinis 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Violeta Tamulienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštesnysis,
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Aldona Vaičiulienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštasis neuniversitetinis, auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Rita Aksomaitienė Auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aukštesnysis,ikimokyklinių įstaigų auklėtoja 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Aušra Arlauskaitė Logopedė Logopedė metodininkė Aukštasis universitetinis, logopedė, specialioji pedagogė. 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Julija Pienauskienė Logopedė Logopedė metodininkė Aukštasis universitetinis, logopedė, specialioji pedagogė. 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Kristina Klimovienė Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė Aukštasis universitetinis 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Karolina Lazdauskytė Kūno kultūros pedagogė Kūno kultūros pedagogė Aukštasis universitetinis 8-37 312015
ldsermuksnelis@gmail.com
Informacija atnaujinta — 2018 birželio 19 | << ATGAL

Kauno lopšelis – darželis „Šermukšnėlis“
Įstaigos kodas: 191643594
A. s.
Bankas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aldona Leonavičienė

Ramanausko-Vanago 6, LT-49305 Kaunas
Direktorės tel.: 8 (37) 31-20-15
Tel./faks. 8~37 31-20-15
El. paštas: ldsermuksnelis@gmail.com

2019 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“