Pedagogai

ADMINISTRACIJA:
Direktorė Aldona Leonavičienė
Kvalifikacija: III vadybinė kategorija
Direktorės pavaduotoja ugdymui Regina Jarmulkienė
Kvalifikacija: III vadybinė kategorija

KAUNO MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠERMUKŠNĖLIS“ PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Darbuotojo 
vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas,
specialybė

Telefonas,
el. paštas

Aldona Leonvičienė

Direktorė

III vadybinė kategorija

Aukštasis universitetinis
ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Regina Jarmulkienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kategorija

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Jurgita Šerberienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštesnysis, mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Nijolė Papievienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis neuniversitetinis,
mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Vida Jurjevienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, ikimokyklinių įstaigų mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Ada Žarnauskienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis neuniversitetinis, mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Jūratė Polonskienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis neuniversitetinis, mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Edita Končiuvienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis universitetinis, mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Virginija Kačinskienė

Muzikos mokytoja

Vyresnioji muzikos pedagogė

Aukštesnysis, dirigentė muzikos mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Janė Vanagienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, vaikų darželio mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Laimutė Margelienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Danguolė Giedraitienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Rasa Kadzevičienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Diana

Gudynienė

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo

mokytoja metodininkė

Aukštasis universitetinis

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Violeta Tamulienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Aldona Vaičiulienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis neuniversitetinis, mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Rita Aksomaitienė

Mokytoja

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, ikimokyklinių įstaigų mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Gintarė

Gulbinienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Živilė Sabaliauskaitė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Virginija Devenienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Regina

Štuikienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Danguolė Ivoškienė

Logopedė

Vyresnioji logopedė

Aukštasis universitetinis, logopedė, specialioji pedagogė.

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Birutė Germanavičiūtė

Logopedė

Vyresnioji logopedė

Aukštasis universitetinis, logopedė

8-37 312015
ldsermuksnelis
@gmail.com

Deimantė Navickienė

Socialinė pedagogė

Vyresnioji

socialinė pedagogė

Aukštasis universitetinis

8 60 980233

dddeimante@gmail.com

Karolina Buinauskienė

Meninio ugdymo pedagogė

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis universitetinis

8-37 312015
karolinalazdauskyte@gmail.com

Informacija atnaujinta — 2020 sausio 23 | << ATGAL

Kauno lopšelis – darželis „Šermukšnėlis“
Įstaigos kodas: 191643594
A. s.
Bankas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aldona Leonavičienė

Ramanausko-Vanago 6, LT-49305 Kaunas
Direktorės tel.: 8 (37) 31-20-15
Tel./faks. 8~37 31-20-15
El. paštas: ldsermuksnelis@gmail.com

2020 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Versija neįgaliesiems