Paslaugų kainoraštis

Ką reikia žinoti apie naująją mokėjimo tvarką už darželį Kauno mieste

Maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

Lopšelio grupė 

2 maitinimai – 1.33 Eur;
3 maitinimai – 1.81 Eur;
4 maitinimai – 2.01 Eur;

Darželio grupė

2 maitinimai – 1.50 Eur;
3 maitinimai – 2.02 Eur;

Priešmokyklinė grupė

2 maitinimai – 1.50 Eur;
3 maitinimai – 2.02 Eur.

Leidžiama tėvams, pateikus prašymą įstaigos vadovui ne trumpiau kaip savaitei, pasirinkti maitinimų skaičių (ne mažiau 2 maitinimai).

Kauno miesto tarybos sprendimas dėl mokėjimo tvarkos 2019 m. spalio 15 d. Nr.- 454

Mokesčio tvarka atnaujinta

Mokesčio tvarka 2018 pakeitimas

Pagal naujai patvirtintą ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠĄ už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

 • – vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, – 0.58 Eur.

Atleisti nuo mokesčio:

 • -jei šeima gauna socialinę pašalpą,pateikus Socialinių reikalų skyriaus pažymą;
 • -jeigu vaikas nelanko ikimokyklinės įstaigos dėl ligos,pateikus pažymą;
 • -tėvų kasmetinių atostogų metu; pateikus prašymą ir pažymą iš darbovietės;
 • -birželio–rugpjūčio mėnesiais, pateikus tėvų prašymą, bet ne trumpiau kaip 1 savaitę;
 • -jei tėvai dirba pagal kintamą darbo grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir pažymas;
 • -motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę, pateikus prašymą ir pažymos kopiją;
 • -nelaimės šeimoje atveju (mirus šeimos nariu iir pan.), pateikus tėvų prašymą;
 • -tėvų nemokamų atostogų metu, pateikus prašymą ir pažymą iš darbovietės;
 • -jei priešmokyklinio amžiaus vaikui yra paskirtas nemokamas maitinimas pagal Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006-12-21 sprendimu Nr.-518;
 • -dėl ekstramalių įvykių ar oro temperatūros, žemesnės nei 20° C.

Mokestis už vaikų išlaikymą tėvų (globėjų ) prašymu mažinamas) 50 %:

 • -jei šeimos, kurios vaikas yra ikimokyklinio amžiaus, vidutinės pajamos  vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 % LR Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį;
 • -jei vaikas turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs, apribotos tėvo teisės, dingęs be žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vaiką augina vieniša mama ar tėvas);
 • -šeima augina tris ir daugiau vaikų ;
 • -jei  vienas  tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 • -jei vaikas auga moksleivio ar studento šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje.
 • -jei vaikas yra našlaitis ar likęs be tėvų globos ar rūpybos;
 • -jei vaikui nustatytas invalidumas, žymūs vystymosi sutrikimai(cerebrinis paralyžius, elgesio ir emocijų sutrikimai, aklumas ir silpnaregystė iki 0,3,kurtumas ir neprigirdimumas 41 Db., kompleksiniai sutrikimai, serga epilepsija, poliomelitu, diabetu, autizmu yra protiškai atsilikęs.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą ir kasmet vieną  kartą (iki vasario 1)metuose; studentai , moksleiviai du kartus ( iki spalio 1 d.)metuose. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje skaičiuojamas  už einamą mėnesį, mokamas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Prašymo dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą forma

Prašymo taikyti mokėjimo lengvatą forma

Informacija atnaujinta — 2020 vasario 6 | << ATGAL

Kauno lopšelis – darželis „Šermukšnėlis“
Įstaigos kodas: 191643594
A. s.
Bankas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aldona Leonavičienė

Ramanausko-Vanago 6, LT-49305 Kaunas
Direktorės tel.: 8 (37) 31-20-15
Tel./faks. 8~37 31-20-15
El. paštas: ldsermuksnelis@gmail.com

2020 © Kauno l-d „Šermukšnėlis“
Versija neįgaliesiems